4
  
Klassetræf 2016

Mellem- og realskole i Videbæk

Videbæk skole oprettede sin første mellemskoleklasse i 1956.
I 1958 vedtog Folketinget en ny skolelov, som afskaffede mellemskolen fra 1959. Der har derfor alt i alt kun været 3 årgange mellemskoleelever i Videbæk. Det sidste hold startede i 1. m. A og 1. m. B den 1. april 1958 og fik mellemskole-eksamen i juni 1962. Herefter fortsatte de fleste i realklassen og tog realeksamen året efter. 

Den 9. juni 2016 - foran "skolebussen"

 

Historien om mellemskolen

Ifølge Gyldendals åbne encyklopædi er mellemskolen en fireårig skoleafdeling, efter norsk forbillede oprettet ved gymnasier i 1903 for at bygge bro mellem folkeskole og gymnasium. Elever blev optaget ved en "mellemskoleprøve", normalt efter folkeskolens 5. klasse; mellemskoleeksamen efter 4. mellem gav adgang til gymnasiet eller til den etårige realklasse.

Da mellemskole også kunne oprettes ved skoler uden gymnasium, vandt den hurtigt stor tilslutning. Men nederlaget for de elever, der ikke bestod mellemskoleprøven, og frafaldet ved undervisningspligtens ophør efter det syvende skoleår medførte alvorlig kritik.

  

1958 - skoleloven

Mellemskolen blev afskaffet med 1958-loven for at undgå en sortering af elever allerede i 11-års-alderen.

Efter de 7 års skolegang, som dengang var grænsen for undervisningspligten, kunne eleverne nu vælge at gå i realafdelingen (1.-3. real), at fortsætte i 8.-10. klasse alment eller gå ud af skolen.

Den sidste mellemskoleårgang startede således i 1. mellem den 1. april 1958 og tog mellemskoleeksamen 4 år senere i juni 1962. Nogle steder i landet findes der eksamensprotokoller, som viser, at man kunne gå til mellemskoleeksamen i 1963, men det må skyldes, at der har været mulighed for at gå et år om, hvis man var dumpet eller pga. langvarig sygdom.